Disclaimer

Disclaimer

Gebruik van enige informatie, verkregen middels deze website gebeurt voor risico van de gebruiker. 

Intercodam Infra BV zal zich volledig inspannen zodat de te verkrijgen informatie en de content waarnaar wordt verwezen en waarin Intercodam Infra BV bv als portal fungeert volledig en juist is. Derhalve kan Intercodam Infra BV niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die middels de website van Intercodam Infra BV gevonden wordt. Intercodam Infra BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan uit het bezoeken van deze site of voor enige schade ontstaan uit verleende diensten, aangeboden of verwezen content.

De website van Intercodam Infra BV bevat verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die buiten het domein van Intercodam Infra BV  liggen. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroepen van Intercodam Infra BV. Intercodam Infra BV is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen. Intercosam Infra BV geeft geen garantie noch aanvaardt enige aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, data, adviezen, verklaringen, documenten, producten of ander materiaal op dergelijke sites of bronnen.

Het technisch functioneren van de internet (breedband)verbindingen vallen onder het risico van de provider van de internetverbinding. Intercodam Infra bv aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor schade voortvloeiend uit de verplichtingen van de provider. Intercodam infra vrijwaart zich voor enige vorm van aansprakelijkheid vanwege een niet onbelemmerde toegang tot de diensten van en het functioneren van de internetsite van Intercodam Infra BV. Tevens is Intercodam Infra BV niet aansprakelijk voor eventuele virussen op de site of de server van Intercodam Infra BV die de informatie toegankelijk maakt.