Infrateq

Asfaltwapening

Asfaltwapening

Bitufor® asfaltwapening op betonwegen. Het ijzersterke tussenlaagsysteem voor renovatie van betonwegen. Mesh Track® type I wordt ingezet op bestaande betonwegen

graslandwapening & funderingswapening

graslandwapening & funderingswapening

Graslanden en groenstroken die door verkeer worden bereden komt men tegen als parkeerplaatsen bij evenementen- en recreatieterreinen, toegangswegen en staanplaatsen op campings en groene toeganswegen bij calamiteitenroutes rondom gebouwen. In veel...

PRS-Neoloy Geocellen

PRS-Neoloy Geocellen

PRS-Neoloy (voorheen Neoweb) is een product dat al vele jaren wereldwijd wordt toegepast. Het stabiliseert instabiele ondergronden en voorkomt erosievorming op taluds. NeoWeb constructies kunnen hogere belastingen aan en voorkomen insporingen in...

SPC00304 Anti-vegetatiematten

SPC00304 Anti-vegetatiematten

SPC00304 Anti-vegetatie matten van Intercodam Infra worden gebruikt langs hoge-snelheidssporen, op punten en bij signaalsystemen waar het in het verleden door de hoge frequentie van treinen noodzakelijk was om de sporen tijdens maaiwerk te sluiten...