Graslandwapening

Wapening van grasland

Graslanden en groenstroken die door verkeer worden bereden komt men tegen als parkeerplaatsen bij evenementen- en recreatieterreinen, toegangswegen en staanplaatsen op campings en groene toeganswegen bij calamiteitenroutes rondom gebouwen. In veel gevallen worden deze grasstroken incidenteel bereden en is de meest groene en natuurlijke uitstraling gewenst door ontwerper en beheerder. Om grasland bereidbaar te houden, ook bij minder goede weersomstandigheden, wordt Mesh-Track graslandwapening als een duurzame "onzichtbare" en groene oplossing toegepast. Het stalen wapeningsnet, voorzien van een zeer duurzame Bezinal® coating, wordt onder het grasland aangebracht zorgt daardoor voor een gelijkmatige verdeling van de belasting en beperkt vervromingen tot een minimum. Doordat de wortelstructuur van het gras zich nestelt in het wapeningsnet worden trekspanningen optimaal opgenomen waardoor een goed overrijdbaar grasland onstaat.

Voordelen Mesh-Track graslandwapening:

  • Beperkt vervormingen en neemt trekspanningen op
  • Natuurlijke afwatering
  • Zeer groene uitstraling door wapening in de wortelstructuur
  • Lage onderhouds- en exploitatiekosten in vergelijking met traditionele verhardingen
  • Snelle en eenvoudige aanleg

Toepassingsgebieden:

  • Toegangswegen & staanplaatsen op campings
  • Transferia en overloop parkeerterreinen
  • Recreatie- en evenemententerreinen
  • Berijdbare calamiteiten- en onderhoudsstroken rondom hoogbouw

Downloads

Vul uw gegevens in en ontvang de downloadlink direct via uw e-mail