Funderingswapening

IJzersterk wapeningssysteem voor wegfunderingen

Funderingsconstructies van wegen en terreinverhardingen dienen zo te worden gedimensioneerd dat voldoende stijfheid in de onderbouw constructie wordt gerealiseerd zodat lastspreiding naar de ondergrond plaatsvindt. Door toepassing van Mesh Track funderingswapening onder het funderingsmatariaal, kan de dikte van de funderingsconstructie worden beperkt. Interlocking van het funderingsmateriaal in de mazen van het wapeningsnet, zorgen voor een verbeterde lastspreiding waardoor de kans op spoorvorming en vermoeiïng van de verhardingsconstructie vermindert.

Voordelen Mesh-Track funderingswapening:

  • Reductie van dikte funderingslaag en asfaltpakket met bijbehorende ontgravingsdiepte
  • Mechanische interlocking zorgt voor een verbeterde gelijkmatige lastspreiding
  • Hoge stijfheid van stalen wapening beperkt de vertikale en horizontale vervormingen
  • Spanboogwerking van het wapeningsnet beperkt de spoorvorming ontstaan vanuit de ondergrond

Toepassingsgebieden:

  • Funderingswapening nieuwe wegen waarbij beperkte ontgravingsdiepte wordt verlangd
  • Funderingswapening nieuwe wegen en wegverbredingen in zettingsgevoelige gebieden
  • Wapening van onverharde landbouwwegen
  • Wapening van ballastbedden in de spoorbouw

 

Downloads

Vul uw gegevens in en ontvang de downloadlink direct via uw e-mail